Reklamacje
Zakupiony u nas produkt posiada gwarancję producenta. Sprzedajemy artykuły fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach, posiadające gwarancję obowiązującą na terenie Polski.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niewłaściwej konserwacji oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, urazów mechanicznych i wypadków losowych.

Ingerencja osoby nieupoważnionej w naprawę sprzętu powoduje utratę gwarancji.

W przypadku uznanej reklamacji, 3surf odsyła towar na własny koszt.

Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz wypełniony "Dokument reklamacji towaru".

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od chwili otrzymania przesyłki zwrotnej od klienta. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem emaila lub telefonicznie.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (przysłanie sprzętu uszkodzonego z winy użytkownika lub sprawnego) zmuszeni będziemy obciążyć Państwa wszelkimi kosztami z tego tytułu.

Klient może zrezygnować z zakupionego u nas towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru widniejącej na dowodzie zakupu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, licząc od daty otrzymania towaru, pod warunkiem spełnienia wymagań. Zwroty pieniędzy dokonywane są wyłącznie na rachunki bankowe.
Travel Travel