Polityka prywatności
Polityka prywatności.

Polityka prywatności to zasady których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”).
Korzystając ze Sklepu internetowego 3surf.pl akceptujesz zasady naszej Polityki prywatności znajdujące się poniżej. Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek punktem, prosimy o niekorzystanie ze Sklepu.

Jakie informacje i kiedy pozyskujemy od naszych klientów.
W trakcie korzystania ze sklepu www.3surf.pl możesz zostać poproszona/y o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. W przypadku rejestracji konieczne będzie podanie danych osobowych takich jak:
imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
adresu e-mail,
numeru telefonu.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia, dokonania płatności. W przypadku, gdy na prośbę zamawiającego konieczne jest wystawienie faktury lub rachunku na nasze usługi będziemy potrzebować dodatkowych danych takich jak: nazwa, adres i NIP firmy.
Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów.

Ochrona danych osobowych
Udostępnione nam dane osobowe Klientów w żaden sposób nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z administratorem danych wyłącznie w celu realizacji transakcji kupna-sprzedaży (firmy kurierskie itp.).
Udostępnione administratorowi dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Prawa użytkownika
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zgłosić prośbę o usunięcie jego danych z serwera 3surf.pl. Na prośbę użytkownika zobowiązujemy się usunąć wprowadzone wcześniej dane.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii. Skontaktuj się z nami.
 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Travel Travel