Regulamin
REGULAMIN  SKLEPU INTERNETOWEGO 3surf.pl

 

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Właścicielem marki 3surf.pl jest firma Free Sport Ireneusz Szczurowski, z siedzibą na ul. Ul. Williama Szekspira 4/409 w Warszawie, posiadający nr NIP: 5441114103 oraz nr statystyczny REGON 050685230.
 2. Firma prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem witryny internetowej www.3surf.pl, oraz sprzedaż w sklepie stacjonarnym.
 3. Regulacje określające sposób funkcjonowania sklepu internetowego:

§1. REJESTRACJA - logowanie
§2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
§3. PŁATNOŚCI
§4. DOSTAWA
§5. REKLAMACJE
§6. ZWROTY
§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§8. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 1. REJESTRACJA – logowanie 

 1. Logujący się na witrynie 3surf.pl oświadcza iż jest osobą pełnoletnią i nie ma ograniczonych praw do zawierania umów kupna towarów i usług.

 2. Osoby niepełnoletnie, lub z ograniczonymi prawami proszone są o dokonywanie rejestracji za pośrednictwem osoby spełniającej powyższy warunek.

 3. Każdy pełnoletni odwiedzający sklep internetowy znajdujący się na domenie 3surf.pl ma prawo zalogować się i korzystać z przywilejów stałego klienta sklepu firmy Free Sport Ireneusz Szczurowski w Polsce. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem witryny www.3surf.pl. W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt mailowy: info@3surf.pl

 4. Nasi klienci chcący dokonać jednorazowego zakupu nie muszą dokonywać trwałej rejestracji na stronie sklepu. Mogą dokonać rejestracji jednorazowej związanej tylko
  z jedną operacją zakupu. Jednocześnie informujemy iż w takim przypadku nie będzie możliwe kontrolowanie postępowania w realizacji zamówienia, ani do żadnych z elementów witryny 3surf.pl dostępnej po pełnej rejestracji.

 5. Przed dokonaniem zamówienia każdy z klientów naszego sklepu musi się upewnić iż podane dane kontaktowe; mail, telefon adres dostawy są poprawne i zgodne ze stanem rzeczywistym, w innym przypadku sklep może odmówić realizacji zamówienia.

 6. Osoby zarejestrowane w naszym sklepie mogą wyrazić wolę na przystąpienie do programu powiadomień o aktualnych promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych.

 7. Odwiedzający, którzy nie posiadają aktywnego konta w naszym sklepie również mogą przystąpić do programu powiadomień o aktualnych promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych wpisując swój adres mailowy w odpowiednie pole w dolnej części głównej strony naszego sklepu – www.3surf.pl

§  2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klienci chcący dokonać zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego 3surf.pl muszą zaakceptować regulamin sklepu umieszczony na tej witrynie.

 2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.3surf.pl, lub telefonicznie (Zamówienia telefoniczne dotyczą jedynie odbiorów osobistych w sklepie stacjonarnym).

 3. Chcąc zamówić wybrany towar z zasobu internetowego sklepu firmy Free Sport Ireneusz Szczurowski za pośrednictwem witryny 3surf.pl należy dokonać rejestracji konta – patrz § 1. REJESTRACJA – logowanie

 4. Proces składania zamówień składa się z pięciu etapów.

  1. Wybór towaru i dodanie go do koszyka.
  2. Wybór sposobu płatności i dostawy
  3. Uzupełnienie adresu dostawy/odbioru osobistego
  4. Podsumowanie zamówienia
  5. Płatność – zakończenie zamówienia.

 5. Złożone zamówienie przez odwiedzającego internetowy sklep firmy Free Sport Ireneusz Szczurowski, stanowi wyrażenie chęci kupna za cenę przedstawioną w tej witrynie, jednak ceny podane nie są ofertą sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 6. Ceny towarów są podawane w polskich złotych i wyrażają wartość brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 7. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę.

 8. Potwierdzenie zamówienia zostaje dokonane w chwili kiedy sprzedawca stwierdzi iż zamawiany towar jest kompletny i sprawny, a płatność w przypadku przedpłaty została zaksięgowana na koncie PayU, lub na koncie sklepu. Potwierdzenie należy rozumieć jako zawarcie umowy sprzedaży.

 9. Jeśli sklep internetowy nie może zrealizować w całości lub części złożonego zamówienia z powodu braku zamówionych przedmiotów na stanie lub braku możliwości ich sprowadzenia, sklep internetowy w ciągu trzech dni roboczych powiadomi konsumenta o braku kompletacji zamówienia lub kompletacji częściowej, mailowo lub telefonicznie celem ustalenia dalszych działań.

 10. Termin realizacji zaczyna swój bieg w chwili potwierdzenia przez sprzedawcę przyjecie zamówienia, a kończy z chwilą nadania przesyłki lub przesłania do zamawiającego powiadomienia o możliwości odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym.

 11. Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od sprzedawcy i właścicieli sklepu. W takich sytuacjach klient zostanie o tym poinformowany mailowo lub telefonicznie.

 12. Zamówienie zawierające produkty o różnym czasie realizacji jest przekazywane do wysyłki w chwili skompletowania całego zamówienia, a więc może ono trwać cały czas potrzebny na skompletowanie produktu o najdłuższym czasie realizacyjnym.

 13. Wszelkie terminy realizacyjne są liczone w dniach roboczy i nie obejmuje czasu dostarczenia przesyłki zamawiającemu.

 14. Odbiór osobisty. - Zamawiający ma prawo do składania zamówień drogą telefoniczną w przypadku chęci odbioru, lub zapoznania się z przedmiotem zamówienia w sklepie stacjonarnym w którym może na miejscu podjąć decyzję o chęci zakupu.

 15. Do każdego zamówienia jest wystawiony paragon lub faktura – na życzenie.

§  3. PŁATNOŚCI

 1. Konsument ma możliwość wyboru formy płatności:

                1.1. Płatność przy odbiorze.

                         1.1.1. Przy odbiorze osobistym zamówionego produktu płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.

                1.2. Płatności przy odbiorze z dostawą można dokonać wyłącznie gotówką.

            1.3. Druk polecenia przelewu. Po wyborze tej formy płatności otrzymają Państwo dane niezbędne do prawidłowego wykonania przelewu (dane adresowe odbiorcy, nr konta odbiorcy, tytuł przelewu, kwota przelewu).       

 1. Zwroty płatności – Jeżeli sklep internetowy nie może przyjąć złożonego zamówienia do realizacji, które wcześniej zostało opłacone w formie przedpłaty, to klient zostanie o tym fakcie poinformowany, a jego pieniądze zostaną zwrócone w ciągu czternastu dni od daty zaksięgowania wpłaty na konto sklepu, chyba że klient nie przekaże stosowanej informacji o nr konta na które ma być dokonany zwrot.


§ 4. DOSTAWA

 1. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

 2. Paczki realizowane przez zwykłą pocztę nie są obsługiwane przez nasz serwis internetowy.

 3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu (rozerwane opakowanie, otwarte, zgniecione, mokre lub przepakowane w nieoryginalne opakowanie 3surf.pl) w czasie transportu. W razie stwierdzenia uszkodzeń opakowania proszę sporządzić protokół reklamacyjny z kurierem opisując uszkodzenia zawartości i opakowania, lub odmówić przyjęcia przesyłki.

 4. Przesyłki pobraniowe można opłacać jedynie gotówką, równo odliczoną kwotą.

 5. Osoby które chcą osobiście się zapoznać z przedmiotem znalezionym na stronie sklepu internetowego mogą dokonać zamówienia wypełniając formularz zamówień lub dokonać rezerwacji towaru telefonicznie.

 6. Dokonując zamówienia kilku produktów konsument płaci tylko raz za przesyłkę.

 7. Koszt wysyłki poza granice Polski jest ustalany indywidualnie z klientem i jest możliwy tylko i wyłącznie poprzez przedpłatę na konto.

 8. Aktualny ceny kosztów wysyłki dostępne z poziomu koszyka.

 
§ 5. REKLAMACJE

 1. Niezgodność Towaru z umową.

1.1. Free Sport. jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

  1.2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień klienta, będącego konsumentem, jakie przysługują konsumentowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W wypadku kwalifikacji któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, jako naruszającego interes konsumenta, w miejsce tego postanowienia zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

  1.3. W przypadku wystąpienia problemu ze sprzętem zakupionym w naszym sklepie prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty mailowej na adres:info@3surf.pl. W treści informacji mailowej reklamujący powinien zawrzeć opisu problemu, wskazać numer rachunku/faktury, datę zakupu, imię i nazwisko na jakie przedmiot został zamówiony, oraz w razie możliwości przesłać stosowne zdjęcia przedstawiające cały przedmiot i miejsce wady w tym przedmiocie.

  1.4. Jeśli reklamowany przedmiot będzie wymagał dostarczenia do oględzin przez sprzedawcę koszty przesyłki pokrywa konsument. Koszty te zostaną zwrócone konsumentowi tylko w przypadku uwzględnienia przez sprzedawcę uzasadnionej reklamacji.

  1.5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sprzedawcę w ciągu 14. dni od dnia dostarczenia towaru oraz kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego do sprzedawcy.

  1.6. W razie doręczenia do kupującego przesyłki z zakupionym towarem, której opakowanie zewnętrzne jest uszkodzone, otwarte lub wilgotne kupujący ma obowiązek sporządzić protokół przy kurierze wraz z otwarciem przesyłki i dokonaniem dokładnego opisu uszkodzeń zawartości i opakowania, lub odmówić przyjęcia przesyłki i powiadomić o powyższych okolicznościach sprzedawcę, pod rygorem nie uwzględnienia przez sprzedawcę reklamacji złożonej przez kupującego, dotyczącej wad mogących powstać z winy firmy doręczającej przesyłkę, co do zasady.

1.7. Konsument jest uprawniony do pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m. in. poprzez postępowanie przed sądem konsumenckim działający przy Inspekcji Handlowej czy poprzez wszczęcie postępowania mediacyjnego przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej. Więcej informacji Konsument uzyska pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 1. Gwarancja jakości towaru.

2.1. Wszystkie przedmioty oferowane w naszym sklepie są objęte gwarancją producenta chyba, że w opisie karty gwarancyjnej wydanej kupującemu wskazano inny podmiot, na którym ciążą obowiązki gwaranta.

  2.2. W zakresie oferowanego przez FreeSport towaru obowiązki gwaranta obciążają producenta sprzętu snowboardowego, nie zaś sprzedawcę. Free Sport jako sprzedawca nie jest producentem towarów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu www.3surf.pl i tym samym nie jest wystawcą kart gwarancyjnych. Powyższa okoliczność wynika również z treści poszczególnych kart gwarancyjnych.

  2.3. Sygnalizacyjnie sprzedawca podaje poniżej typowe ograniczenia gwarancji udzielanej przez producentów, wprowadzone do treści kart gwarancyjnych. Mianowicie, gwarant nie uwzględnia reklamacji, które dotyczą:  

 • elementów podlegających naturalnej eksploatacji, naturalnemu zużyciu, w tym zmęczeniu materiału,

 • uszkodzenia powstałego na skutek wypadków kupującego lub katastrof naturalnych,

 • uszkodzenia powstałego podczas montażu lub demontażu nie dokonanego przez sprzedawcę,

 • różnic w wyświetlanych kolorach i proporcjach wynikających z indywidualnych ustawień komputera lub innego urządzenia za pośrednictwie którego dokonano zakupu,

 • jakości dostawy, czy realizacji płatności przez firmy takie jak PayU, Poczta Polska i bank w przypadku płatności i UPS w przypadku dostaw.


§  6. ZWROTY

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość z Free Sport. bez podania przyczyny, składając do sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Powyższe dotyczy również przypadku, w którym Zamawiający złożył zamówienie drogą telefoniczną i zdecydował się na osobisty odbiór towaru w sklepie stacjonarnym lub wyraził chęć zapoznania się z przedmiotem zamówienia w sklepie stacjonarnym, w następstwie którego podjął decyzję o chęci zakupu.

 1. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa lub na adres e-mail: info@3surf.pl  

 1. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zawierać nr dowodu zakupu, nazwę zwracanego przedmiotu, datę zakupu, datę odbioru towaru. Środki pieniężne zostaną zwrócone drogą elektroniczną na konto nabywcy z którego została dokonana zapłata za zamówienie. Jeśli zakup został opłacony gotówką, klient ma obowiązek wskazać formę zwrotu pieniędzy na oświadczeniu opatrzonym czytelnym podpisem odręcznym.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Free Sport niezwłocznie po otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Free Sport. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 1. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

 1. Zwracany przez konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Zwrócony towar powinien być kompletny zwrócony wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży, na adres: ul. Rydygiera 8 , 01-793 Warszawa

 1. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi konsument.

 1. Zwrotów za pobraniem nie przyjmujemy.

 1. Konsument chcący dokonać zwrotu jest zobowiązany do przekazania towaru osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Paczki przesłane pocztą nie będą odbierane.

 1. Jeśli zakup wielu przedmiotów został dokonany z rabatem, a zwracana jest cześć zamówienia, skutkuje to anulowaniem rabatu.

 1. Zwrot środków pieniężnych za oddany towar zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia zakupionego towaru spełniającego warunki niniejszego regulaminu wraz z przekazaniem podpisanej korekty rachunku lub faktury wystawionej przez sklep.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w ustawowych wypadkach:

 • dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 • pancerzy ciętych z metra oraz towarów wykonanych lub sprowadzonych na specjalne zamówienie konsumenta.

 • bielizny lub innej odzierzy osobistej.

§  7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Operatorem niniejszej witryny internetowej jest firma Free Sport Ireneusz Szczurowski Ul. Szekspira 4/409, Warszawa
(dalej zwana 3surf"). Firma 3surf obsługuje, witrynę sklepu internetowego 3surf.pl która umożliwia rejestrację kupujących wraz z ich danymi kontaktowymi. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub zakupu produktów prezentowanych na witrynie. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez firmę Free Sport Ireneusz Szczurowski oraz możliwości kontaktu z firmą Free Sport Ireneusz Szczurowski w przypadku pytań lub wątpliwości.

 1. Jakie rodzaje informacji gromadzi firma 3surf?

- Jeśli użytkownik zdecyduje się na rejestrację w naszej witrynie, firma Free Sport Ireneusz Szczurowski może poprosić go o takie dane, jak nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu.
W witrynie internetowej firmy Free Sport Ireneusz Szczurowski mogą znajdować się opcjonalne ankiety anonimowe wraz z prośbą o wyrażenie opinii na temat różnych produktów i usług. W przypadku używania narzędzi społecznościowych, firma Free Sport Ireneusz Szczurowski zachowuje prawo do przechowywania przesyłanych zawartości i informacji oraz ich monitorowania. Firma Free Sport Ireneusz Szczurowski może także zbierać szczegółowe informacje na temat działań i osobistych preferencji użytkowników odwiedzających jej witryny internetowe. Informacje te dotyczą bezpośrednio działania serwisu interentowego (patrz punkt „Pliki cookie" poniżej).

 • Przed przekazaniem firmie Free Sport Ireneusz Szczurowski jakichkolwiek danych osobowych dotyczących innych osób (na przykład w przypadku promocji typu „wyślij znajomemu") należy zawsze uzyskać wcześniej ich zgodę. Firma Free Sport Ireneusz Szczurowski prosi o sprawdzanie, czy podane dane osobowe są dokładne i aktualne oraz o poinformowanie jej w przypadku jakichkolwiek zmian.

 • Osoby dokonujące zakupu „bez rejestracji” pozostawiają dane osobowe jedynie do wykorzystania przy realizacji zamówienia, a ich dane są przechowywane wyłącznie do celów fiskalnych i nie są dalej przetwarzane.

 1. Do czego używane są zebrane informacje?

Firma Free Sport Ireneusz Szczurowski wykorzystuje zebrane informacje na kilka różnych sposobów:

 • do prowadzenia swojej witryn oraz oferowania za ich pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, promocji i konkursów,

 • do obsługi sprzedaży prezentowanych produktów na swojej witrynie,

 • do wystawiania dokumentów zakupu,

 • do rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych,

 • do obsługi zwrotów towarów,

 • do identyfikacji wpłat dokonywanych przelewami,

 • do realizacji przesyłek z zamówionym artykułem,

 • w badaniach wewnętrznych służących ulepszeniu witryn, produktów i usług,

 • do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług sieci handlowej Free Sport Ireneusz Szczurowski, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo (patrz punkt „Jak się wyrejestrować" poniżej),

 • do korespondencji administracyjnej (np. w razie zapomnienia hasła),

 • do zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem nieautoryzowanym wykorzystaniem witryn internetowej i usług firmy Free Sport Ireneusz Szczurowski, oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć w celu ochrony bezpieczeństwa wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

 1. Kto jeszcze ma dostęp do tych informacji?

  Do podanych informacji mogą mieć dostęp firmy zależne, które stanowią osobny podmiot gospodarczy wchodzący w skład jednej sieci handlowej skupionej pod wspólnym znakiem marketingowym „3surf.pl” Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na przekazywanie swoich informacji w opisany sposób, nie powinni korzystać z witryn internetowych firmy Free Sport Ireneusz Szczurowski. W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione. Sytuacja taka może zajść, gdy jest to wymagane przez prawo, lub w ramach sprzedaży firmy, albo jej restrukturyzacji. Wówczas może dojść do przekazania danych użytkowników.

 2. Pliki cookie

  W witrynie internetowej firmy Free Sport Ireneusz Szczurowski można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.

 3. Bezpieczeństwo

Firma Free Sport Ireneusz Szczurowski z należytą starannością skupia swoje działania ku zapewnieniu uzasadnionej ochrony danych osobowych swoich klientów. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Firma Free Sport Ireneusz Szczurowski nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez włamywaczy. Dlatego zwracamy uwagę na właściwe zachowania ze strony logujących się na naszej witrynie o zapewnienie należytej uwagi w przechowywaniu hasła do kont w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać innym osobom. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić firmę Ar-Mar o takiej sytuacji wysyłając zgłoszenie na adres mailowy info@3surf.pl.

 1. Dzieci

Firma Free Sport Ireneusz Szczurowski pragnie rozwiać obawy rodziców dotyczące wykorzystania danych osobowych ich dzieci. Wszyscy użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 lat, przed podaniem danych osobowych są obowiązani przekazaniem zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

 1. Jak się wyrejestrować

Aby nie otrzymywać dalszych wiadomości marketingowych od firmy Free Sport Ireneusz Szczurowski, skorzystaj z zakładki „Twoje konto” umieszczonej w obszarze rejestracji witryny 3surf.pl, w której nastąpiła rejestracja, i zmień swoje ustawienia dotyczące wiadomości, lub usuń konto całkowicie. Użytkownicy, którzy nie rejestrowali się w żadnej z witryn internetowych powiązanych z domeną 3surf.pl, lub jedynie wpisali adres mailowy do zbioru wiadomości newslettera sieci handlowej Free Sport Ireneusz Szczurowski mogą także wysłać wiadomość na adresinfo@3surf.pl z tytułem „USUŃ MÓJ MAIL" z adresu poczty do usunięcia.

 1. Kontakt z firmą Free Sport Ireneusz Szczurowski

Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie jego dane osobowe są przechowywane przez firmę i w jaki sposób są przetwarzane. Aby uzyskiwać informacje jakie dane osobowe są przechowywane przez firmę Free Sport Ireneusz Szczurowski, zaloguj się na stronie 3surf.pl i przejdź do zakładki „Twoje konto” lub skontaktuj się z nami pod adresem info@3surf.pl W wiadomości zaznacz pod jakim adresem witryny dokonałeś rejestracji swoich danych, oraz zaznacz jakiej informację o nich chcesz uzyskać. Należy pamiętać, że firma Free Sport Ireneusz Szczurowski może poprosić użytkownika o potwierdzenie tożsamości rozpatrując wniosek.


§ 8. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszym regulaminie. Osoby odwiedzające nasz sklep obowiązuje zawsze aktualny regulamin, dostępny na tej stronie. Osoby zarejestrowane w serwisie handlowym 3surf.pl będą informowane o zmianach w regulaminie dorgą mailową.

 2. Osoba niepełnoletnie która nie dostarczy administratorowi 3surf.pl zgody rodzicielskiej lub prawnego opiekuna na zawieranie umowy kupna może liczyć się z usunięciem konta, oraz obciążeniem rodziców lub prawnego opiekuna kosztami zwrotu zamówionych przedmiotów, oraz kosztami obsługi.

 3. Firma 3surf. informuje iż prezentowane treści na witrynie www.3surf.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i są jedynie zaproszeniem do składania ofert kupna w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

Pliki "Cookies"

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczyt wyłącznie przez stronę która je utworzyła.

Wykorzystywanie plików "Cookies"

Pliki cookies używane na tej witrynie umożliwiają wyświetlanie treści dostosowanych do potrzeb użytkownika. Pozwalają także badać upodobania użytkowników poprzez tworzenie statystyk, a tym samym podnosić jakość usług oferowanych przez serwis internetowy.

Ustawienia przeglądarki internetowej

Większość oprogramowania do przeglądania stron internetowych domyślnie akceptuje przechowywanie plików cookies. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany tych ustawień z poziomu swojej przeglądarki internetowej.

Wyłączenie plików cookies może mieć jednak wpływ na poprawność działania niektórych funkcji witryny.
Travel Travel